تغییرات کتاب های درسی دوم دبستان سال 1402-1401

در سال ویرایش جدید کتاب های درسی دوم دبستان تغییراتی در کتاب های ریاضی ، فارسی و قرآن وجود دارد که در اینجا به این تغییرات پرداختیم . با اینکه نویسندگان تغییری در محتوای کتاب ها بوجود نیاورده اند و صرفا برخی اشکال و یا سوالات اضافه یا کم کرده اند .  بهتر است به مواردی که تغییرا داده اند آگاه شویم . اگر آموزگار پایه دوم دبستان هستید و یا امسال دانش آموز کلاس دومی دارید بهتر است ای نوشته را تا آخر مطالعه کنید تا از تمامی تغییرات به خوبی آگاه شوید . 

آیا در تغییرات کتاب ها ، درسی به کتاب ها اضافه یا کم شده است ؟ 

نویسندگان در تمام ویرایش ها به هیچ عنوان نه درسی اضافه و نه درسی کم کرده اند . در واقع هیچ تغییری در محتوای کتاب ایجاد نکرده اند . به همین خاطر در نگاه اول هیچ تغییری در نسخه جدید مشاهده نمی کنید . اما اگر نسخه قدیمی را با ویرایش جدید صفحه به صفحه مقایسه کنید متوجه برخی تفاوت ها و تغییر های جزئی ای می شوید که در این نوشته برای شما قرار دادیم . 

 ریاضی دوم دبستان ویرایش 1402-1401 ( تغییرات کتاب  درسی )

تغییرات کتاب درسی ریاضی

تغییرات کتاب درسی

تغییرات کتاب درسی

تغییرات کتاب درسی

تغییرات کتاب درسی

فارسی دوم دبستان ویرایش 1402-1401 ( تغییرات کتاب  درسی )

تغییرات کتاب درسی فارسی

تغییرات کتاب درسی

تغییرات کتاب درسی

تغییرات کتاب درسی

 قرآن دوم دبستان ویرایش 1402-1401 (تغییرات کتاب  درسی )

تغییرات کتاب درسی قرآن

تغییرات کتاب درسی

تغییرات کتاب درسی

تغییران کتاب درسی