به برگه کلیپ های مناسبتی خوش آمدید ! 

همگامی های عزیز در این برگه شما می توانید مطابق با تقویم و مناسبت های مختلف ، کلیپ های مناسب را پیدا کنید . سعی ما در گروه همگام این است که بتوانیم دانش آموزان را با تاریخ ها و مناسبت های مهم آشنا کنیم و به آن ها اطلاعات مفیدی منتقل کنیم .

در تمامی این کلیپ ها سعی شده تا با زبانی شیوا و البته ساده و قابل فهم ارزشمندی آن روز و مناسبت را به دانش آموزان ، آموزش دهیم.

این کلیپ ها مناسب چه کسانی است ؟ 

تمام معاونین پرورشی ، آموزگاران و یا حتی اولیا و دانش آموزان می توانند  هر روز به سایت ما سر بزنند و از ویدئو اون روز استفاده کنند.

این که ما تاریخ های مهم تقویم را بدانیم و با علت این نام گذاری ها آشنا باشیم ، به ما کمک می کند تا بهتر کشورمان ، وقایع مهم آن ، قهرمانان و مفاخر سرزمینمان را بشناسیم .  

برای استفاده از این ویدئو ها روی ماه مورد نظر کلیک کنید و با توجّه به تاریخ ، مناسبت مربوطه را پیدا کنید و از کلیپ آن استفاده نمایید.

برای تهیه این کلیپ ها زحمت بسیاری کشیده شده و ساخت هر کدام زمان زیادی را از اعضای گروه گرفته است ؛ انتشار کلیپ ها با ذکر منبع مجاز است.