تدریس تمام دروس هدیه های آسمان

هدیه های آسمان

 

 

                         

نماز بخوانیم                                                          شعر رفتیم با هم

                         

شعر داور کشتی                                                                         خانواده مهربان

                         

بهار من خوش آمدی                                                                  اهل بیت پیامبر

                         

شعر خبر خبر                                                                            جشن میلاد

                         

پیامبران خدا                                                                            مهمان کوچک

                         

مهربان تر از مادر                                                                    می خواهم وضو بگیرم

                         

خاطره ی ماه                                                                            با هم بخوانیم

                             

پرندگان چه می گویند ؟                                                             شعر آواز گنجشک ها

                         

هدیه های خدا                                                                  شعر خدای شاپرک ها

بازگشت به خانه

کانال آپارات همگام با دوم دبستان