پرسش گردو ، پاسخ تو

در این بخش پرسش های چهار گزینه ای گردو از تمامی درس های پایه دوم دبستان در قالب آزمون های کوتاه جمع آوری شدند.

 

این پرسش ها در قالب آزمون های کوتاه است . روشی جالب برای مرور مطالبی که آموخته است ، تمرین درس ها و بازی است.شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از آزمون های زیر وارد بخش آزمون آنلاین شوید . و به سوالات چهار گزینه ای پاسخ دهید.از دانش آموز بخواهید در حال پاسخ به پرسش ها ، معلم باشد و جواب را بلند برای گردو توضیح دهد. این کار برای تثبیت مطالبی که آموخته و همچنین تقویت اعتماد به نفس او مفید است. 

شما می توانید برای مشاهده و استفاده از آزمون ها به بخش پرسش گردو پاسخ تو بروید . پیشنهاد ما این است که یک بار و یا نهاتا دو بار در هفته در این آزمون شرکت کنید . در این صورت داش آموز می تواند همانند یک بازی در هر هفته درس ها را با سوالات چهار گزینه ای مرور و تمرین کند .

برای مشاهده ویدئو های تدریس گروه آموزشی همگام با دبستان، به کانال آپارات گروه همگام مراجعه کنید . 

(ویدئو های تدریس برای تمام کتاب های درسی دوم دبستان به صورت صفحه به صفحه )